děkujeme všem voličům, kteří nás podpořili v posledních komunálních volbách v září 2022. 
od října se s naším starostou a místostarostou snažíme vést město pečky ke spokojenosti všech občanů.

Povolební vyjednávání dopadla výborně

Povolební jednání byla velice úspěšná, od října 2022 máme v radě města pět našich členů, z toho Milan Paluska byl zvolen starostou města, Zdeněk Fejfar místostarostou, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Hana Kuprová a Ivana Trčková působí jako městští radní.
Ve spolupráci s koaličními partnery děláme každý den maximum pro spokojenost všech občanů města Pečky a Velkých Chvalovic.

přijďte k volbám, každý křížek může rozhodnout

V našem městě se v posledních letech udělala spousta dobrých věcí, je ale samozřejmé, že opozice sleduje činnost vedení města a poukazuje na nedostatky. I předvolební boj by měl mít svá pravidla se stejnými možnostmi pro všechny volební subjekty. Nemyslíte?
V Pečeckých novinách jsou akce města prezentovány pod hlavičkou Naše Pečky, na titulní straně posledního vydání novin před volbami jsou 4 fotky starostky, městské záležitosti jsou zveřejňovány i na sociálních sítích na profilech Naše Pečky. Rozdávání nezdravých energetických nápojů a předvolebních letáků, to vše v pracovní době úřadu. Naše Pečky vyvěšují svoje plakáty na plochy příspěvkových organizací, opékání buřtů a grilovačkám opakovaně předchází úklid ploch a sekání trávy Pečeckými službami.
Na rozdíl od aktuálního vedení jsme si kampaň ODS a nezávislí financovali z vlastních příspěvků našich kandidátů.

Demokracie - pojďte k volbám

Věříme, že demokracie je jediná správná forma státu. Každý má právo vyjádřit svůj názor. My se zajímáme i o ty Vaše, protože jsme jedni z Vás. Nejsme kariérní politici. Žijeme v Pečkách desítky let a máme chuť a vůli starat se o naše město jako o náš domov. Jsme ale zároveň realisté, kteří sice rádi plánují, ale plány také realizují. Chytře plánovat je základ, ale zhmotnění představ je důležitější. Chlubit se samozřejmostí není náš styl. Jsme tu, abychom Pečky hrdě a odpovědně reprezentovali.
Prosíme, přijďte k volbám, volte srdcem.
Buďte součástí dění ve městě.

Investice, opravy apod. - tak jak jsme to uměli

Rozhodně je lež, že po minulém vedení nezůstaly žádné projekty. Připraven byl i rozpočet na rok 2019, kde se s nimi počítalo. Dbali jsme na to, aby naše investiční akce přinášely prospěch co nejširšímu okruhu obyvatel. Například jsme začali s opravami kulturního střediska a dnes jeho budova nejen dobře vypadá, ale je i energeticky méně náročná a přízemí poskytuje moderní komfort. Škoda, že se pokračování akce za nynějšího vedení radnice protahuje. Opravovali jsme chodníky v ulicích, bohužel nedošlo k plynulému pokračování, ačkoliv se toto přímo nabízelo – chodníky Třídy Jana Švermy, u sídliště nebo za podchodem na Třídě 5. května jsou v dost zoufalém stavu. Dbali jsme i na zvelebení města, největší kulturní opravou byla reinstalace sochy T.G. Masaryka na opravený pomník na náměstí. Tyto a další podobné akce se nesly v duchu jednoduchosti, efektivnosti, bez předražených nákladů na architektonické studie. Podle nás je důležitější akce realizovat než mít PR pro další volební období.

Plot u školky

Plot u školky pamatuje většina našich kandidátů, o nutnosti jeho oprav není pochyb, je nebezpečný. Námi naplánovaná realizace bylo bohužel novým vedením po volbách 2018 zastavena s vidinou „lepšího“ provedení. V době napjatého rozpočtu rozhodně nepovažujeme za správné, aby plot u školky byl zhotoven ze dřeva. Takový plot je totiž nejen drahý na realizaci, ale především vyžaduje pravidelnou a nákladnou údržbu. Naší prioritou je bezpečný, účelný a nízkoúdržbový plot, který nemusí být za každou cenu designový, protože chytře plánovat je přeci základ.

Chytře plánovat je přeci základ...

Park a jeho cesty

Byli jste v parku po dešti? Projít tam suchou nohou je jen sen. Zasypávat cesty jen na oko před Pečeckou desítkou je bezvýznamné. Považujeme za důležité cesty zrekonstruovat a udržet je funkční za jakýchkoli podmínek, nikoli pouze před společenskou událostí. Mlatové cesty jsou pro pěší park nejlepší volbou, dobře propouští vodu a netvoří se kaluže. Náklady na jejich zhotovení nejsou horentní, firma ale musí být vybrána s náležitou péčí řádného hospodáře.

Přechod v ulici Sladkovského

Přechod v ulici Sladkovského za 745 tis bez DPH, 901 tis vč. DPH nám přijde už opravdu příliš. Chceme hospodařit lépe než současné vedení města.

Školní tělocvična

Nerealizova(tel)né investice - Nové vedení pozastavilo mnoho naplánovaných investičních akcí, chtěli je přepracovat, zřejmě vylepšit. Ve většině případů bohužel zůstalo pouze u investičních studií, vizualizací, prezentací či projektových dokumentací. Za tyto dosud neuskutečněné plány bylo utraceno již více než 15 milionů korun, jak dokazují zveřejněné rozpočty. Z plánů investic v roce 2019 a 2021 ve výši 50 milionů bylo jen 19 milionů realizovaných. Ke konci června 2022 bylo zrealizováno pouhých 11% z naplánovaných investičních výdajů. Toto chceme opět změnit, přestaňme dělat plané investiční studie a vizualizace, začněme skutečně stavět a opravovat.

Nerealizova(TEL)né investice současným vedením

Nové vedení pozastavilo mnoho naplánovaných investičních akcí, chtěli je přepracovat, zřejmě vylepšit. Ve většině případů bohužel zůstalo pouze u investičních studií, vizualizací, prezentací či projektových dokumentací. Za tyto dosud neuskutečněné plány bylo utraceno již více než 15 milionů korun, jak dokazují zveřejněné rozpočty. Z plánů investic v roce 2019 a 2021 ve výši 50 milionů bylo jen 19 milionů realizovaných. Ke konci června 2022 bylo zrealizováno pouhých 11% z naplánovaných investičních výdajů. Toto chceme opět změnit, přestaňme dělat plané investiční studie a vizualizace, začněme skutečně stavět a opravovat.

Myslíme na nedílnou součást Peček – Velké Chvalovice

Do roku 2018 jsme mysleli i na investice a opravy ve Velký Chvalovicích. Vybudovali jsme cyklostezku z Peček, opravili jsme ulice Dlouhou, Křivou a Novou, dobudovali jsme potřebnou kanalizaci, vytvořili sociální byty, zrekonstruovali požární nádrž, vykoupili pozemky pod hřištěm a mnoho dalšího. Po volbách navážeme, kde jsme přestali, naplánujeme a opravíme další zanedbané chodníky a silnice, zrekonstruujeme bývalý obecní úřad a pokročíme s projektem kabiny na hřišti. Zaměříme se na údržbu stávajícího majetku a zeleně.

zalévání 10 květináčů na lampách stojí desetitisíce

10ks květináčů v ulici Petra Bezruče, pořízeno za 111.900 Kč + květiny, substrát, práce za 15.933 Kč. Když pomineme pořizovací náklady, podstatné jsou dle našeho názoru také ty provozní. Každé zalití 2.280 Kč. V letních měsících i několikrát týdně. Také byste prostředky města využili efektivněji?

nové vedení si v roce 2018 zvýšilo odměny až o 113%

Hned při ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Pečky v listopadu 2018 si nové vedení odhlasovalo navýšení odměn zastupitelům, radním a místostarostům o až neuvěřitelných 113 %. Například odměna radního se zvýšila z 3831,- Kč na 8195,- Kč za měsíc. V následujících letech přibyl ke starostce a místostarostce ještě radní na plný úvazek, náklady pro město za tyto tři členy činí 2,7 mil. Kč za rok! Nové vedení těmito kroky navýšilo náklady rozpočtu za volební období o 5,5 mil. Kč.
Není lepší v Pečkách a Velkých Chvalovicích tyto prostředky investovat účelněji?
Dle veřejně dostupných informací by aktuálně měl být plat v Pečkách takto: starostka 66.286 Kč, místostarostka 58.332 Kč a radní 51.703 Kč hrubého. Všichni tři na plný úvazek. Pro úplnost, částka 26.033 byla v roce 2018 schválena zastupitelstvem za neuvolněného místostarostu (tedy funkce nebyla vykonávána na plný úvazek).

Opravy silnic a chodníků

Opravy silnic a chodníků - Město má být pohodlné primárně pro pěší, tím se řídíme. Ve volebních obdobích do roku 2018 se chodníky a silnice skutečně stavěly a opravovaly, ne pouze kreslily a plánovaly. Zrekonstruovali jsme Palackého, Nymburskou, Chaloupeckého, Aloise Jiráska, V Horkách, K. H. Borovského, Novou, Křivou, Dlouhou a další. Po volbách bychom na to rádi navázali opravou chodníků i silnic např. na Bačově, na Třídě 5. května či zatáčce „u Spořitelny“. Některé lokality vyžadují chodník zcela nový – novostavby ve Velkých Chvalovicích, návaznost u cyklostezek.
Jsme pro bezpečné město, které chodcům nekomplikuje život.

představujeme všech našich 21 KANDIDÁTů:

Milan Paluska, kandidát č. 1, 52 let

Jsem pečecký rodák. Dětství jsem prožil na sídlišti a v Křížově mlýně. Původní profesí jsem elektromechanik. Od roku 1991 pracuji v rodinné firmě. Snažím se pokračovat v mlynářské tradici. Vyrábím a prodávám krmné směsi. Od mládí mezi moje zájmy patřil sport. Jsem aktivním členem tenisového oddílu. Dlouhá léta jsem hrál hokej za místní Spartak. Rád lyžuji a jezdím na motorce. Patřím mezi pejskaře. Zastupitelem jsem od roku 2002. Dvě volební období jsem vykonával funkci místostarosty. Budu podporovat zájmové organizace a sportovní kluby. Škola potřebuje moderní vybavení, nové učebny a především tělocvičnu. V Pečkách je třeba opět začít opravovat a budovat. Budu prosazovat rozumné a realizovatelné investice. Záleží mi na rozvoji města. Jsem tady doma.

Ing. Karel Krištoufek, kandidát č. 2, 42 let

V Pečkách jsem chodil do mateřské i základní školy. V Pečkách jsem se ženil, založil rodinu a taky tu stále bydlím. Mám ekonomické vzdělání a v našem městě provozuji počítačovou firmu. Není mi lhostejná budoucnost Peček a chci, aby se tu dobře žilo i těm, co tu pracují. Ve volném čase rád cestuji, čtu ekonomickou literaturu a zajímám se o vývoj informačních technologií. Podporuji zejména rozumné investice, opravy majetku města a hospodárné nakládání s financemi.

Zdeněk fejfar, kandidát č. 3, 42 let

Od narození žiji v Pečkách a v posledních 5 letech se svojí ženou a třemi dětmi ve Velkých Chvalovicích. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu v Nymburce. Celý svůj profesní život se pohybuji ve strojírenském a automobilovém průmyslu ve vedoucích pozicích. Od dětského věku reprezentuji Pečky v basketbalu jako hráč, později i jako rozhodčí a trenér. Svůj volný čas věnuji práci s dětmi a mládeží v rámci basketbalu a pořádání dětských táborů. Pokud mi zbyde čas, velice rád s rodinou vyrazím na pěší túru po horách. Chci podpořit rozumný rozvoj města, aby se tu dobře žilo nejen naší generaci.

Ing. Hana Kuprová, kandidát č. 4, 37 let

Vystudovala jsem ekonomii na České zemědělské univerzitě v Praze a věnuji se projektům zaměřeným na zajištění chybějících odborníků a kvalitních řemeslníků na trhu práce. Mezi mé koníčky patří zejména sport, nejlépe ve společnosti rodiny. Celý život žiji v jednom městě, dokonce v jednom domě uprostřed rodinného hospodářství. Myslím, že se v Pečkách žije dobře. Kandiduji zejména proto, aby to mohly říci i budoucí generace.

Ivana Trčková, kandidát č. 5, 52 let

Je mi 52 let, v Pečkách žiji od narození, mám technické vzdělání a podnikám v našem městě již 30 let. Mezi mé záliby patří sport a literatura. Mojí prioritou je dokončení obchvatu a rekonstrukce Tř. 5.května a ráda bych prosadila rekonstrukci cest v parku s interaktivním propojením jižní a severní části s větším množstvím hracích prvků pro děti i dospělé.

Ing. Petr zedník, kandidát č. 6, 59 let

Jsem rodák z Peček. Založil jsem zde rodinu a vychoval děti. Nejen pro svoje vnoučata si přeji mít naše město takové, aby nám ho všichni záviděli. Jsem bez politické příslušnosti, pracuji jako OSVČ. Upřednostňuji pilnou a poctivou práci a nemám rád laciná a populistická gesta. Rád sportuji a vždy hraji fair play.

Marcela Dědková, kandidát č. 7, 48 let

Od narození žiji v Pečkách. Mám tady rodinu, přátelé i práci. Vychovala jsem zde tři děti. Rodina je pro nás pro všechny to nejdůležitější v životě. Proto mi není lhostejné, jak vypadá město, kde vyrůstají naše děti a žijí naši prarodiče, kteří kvůli úzké vozovce a husté dopravě musí kličkovat mezi kamiony a traktory. Chtěla bych především podpořit dokončení obchvatu, který je pro naše město nezbytný nejen kvůli hlučnosti dopravy, ale především bezpečnosti na komunikacích. Rovněž bych si přála projít naším parkem za deště a nebýt po kolena od bláta. Přála bych si vytvořit volnočasové zázemí pro starší děti, aby měly kam zajít. Nemusely by pak vysedávat na lavičkách v parku. Není mi lhostejné, kam se investují společné peníze. Ráda bych podpořila projekty k užitku, za rozumné náklady, aby se nám tady všem dobře žilo. Budu se aktivně účastnit při zasedáních a naslouchat potřebám lidí. Je to přece naše město a naše rozhodnutí.

Ing. Aleš Staněk, kandidát č. 8, 31 let

Jsem pečecký rodák, pracuji jako obchodní ředitel v místní rodinné firmě. Vystudoval jsem ekonomickou fakultu na Jihočeské univerzitě. Sedmým rokem se věnuji mládeži jako trenér a zároveň jsem členem fotbalového výboru AFK Pečky. Mezi mé koníčky patří běh, kolo a fotbal. Podporuji především děti a vzdělání. Přál bych si moderně vybavenou školu nejnovějšími technologiemi, více míst pro volnočasovou aktivitu všech věkových kategorií, také ty stávající prostory opravit a značně rozšířit. Rád bych dostal více peněz mezi všechny sportovní oddíly, pohyb je základ a obzvlášť v této době je nutné děti dostat alespoň na chvíli od počítačů. Také podporuji výstavbu bytů, kterých je tu nedostatek. Jako nejmladší člen tohoto sdružení bych rád přinesl mladý a moderní pohled na věc. Záleží mi na budoucnosti našeho města, proto chci ovlivnit jeho chod a hospodaření.

Ing. Jan Hruška, kandidát č. 9, 34 let

Narodil jsem se v Pečkách, vystudoval stavební fakultu ČVUT a nastoupil do rodinné firmy. Život naší rodiny je spjat s Pečkami dlouhodobě a není mi lhostejné co se v našem městě děje. Rád bych viděl investice do opravdu potřebných a střízlivých projektů, které sice nepřinesou tolik prostoru pro propagaci radnice, ale přinesou užitek občanům města.

Ing. Ivan Hruška, CSc., kandidát č. 10, 70 let

V Pečkách žiji celý život. Po absolvování strojní fakulty ČVUT a aspirantuře jsem pracoval jako vědecký pracovník až do roku 1992, kdy jsem převzal rodinný kamenický závod na kraji Peček a po doplnění vzdělání na kamenické průmyslovce jsem jej vedl až do roku 2016, kdy vedení převzal syn. Záliby mám obvyklé, rekreační – četba, divadlo, výlety a potěšení s malými vnučkami… A zejména právě kvůli těm malým mě zlobí, že se místo zvelebování města dělají akce na zviditelnění, utrácí se peníze za nedotažené projekty nepřinášející užitek a neopravuje se to, co by šlo snadno opravit. A tak bych rád podporoval akce, které mají smysl a přinesou užitek většině občanů města.

Jan Kaprálek, kandidát č. 11, 37 let

V Pečkách žiji od narození, mám rád atmosféru našeho města a jsem hrdý patriot. Vystudoval jsem Řízení lidských zdrojů, poté jsem působil několik let u Policie ČR a nyní se věnuji tvorbě televizních pořadů. Věřím, že Pečky mají potenciál být lepším městem. Rád bych z nich vytvořil příjemné a bezpečné místo k životu všech generací.

Milan Urban, kandidát č. 12, 73 let

Do Peček jsem se přistěhoval v roce 1970 po výstavbě družstevního bytu. Celý život jsem pracoval v ZPA Pečky v oddělení technologie. Do komunální politiky jsem se zapojil hned po roce 1990. V letech 2006 až 2018, jsem vykonával funkci starosty města. Mezi mé koníčky patří zahradničení a léta vykonávaná funkce člena představenstva Stavebního bytového družstva Poděbrady, do jehož kompetence patří i Pečky. Hlavním cílem komunální politiky našeho města vidím v rozumných investičních projektech vedoucích ke zvýšení spokojenosti obyvatel města.

MGR. věra Křížová, kandidát č. 13, 64 let

64 let se nechávám inspirovat lidmi, kteří v Pečkách žijí. Trenéři v oddíle sportovní gymnastiky mě naučili vytrvalosti a lásce k pohybu. Skautští vedoucí mi ukázali krásu života v přírodě a cenu přátelství. Pedagogové na místní škole přispěli k výběru budoucí profese. Chartisté mi pomohli překonat strach na demonstracích za lidská práva a svobody. Prezident Havel mě přesvědčil o nutnosti osobní angažovanosti vmístní politice. Zájmy jsem právě popsala. Patří k nim sport přiměřený mému věku, práce na zahradě přinášející radost a užitek, četba ve vztahu k historii a cestování, vzdělávání vnučky v anglickém jazyce. Často prohrávám, ale nikdy se nevzdávám. Tak bych shrnula 38 let působení v roli učitelky na ZŠ v Pečkách a 32 let nervů v komunální politice. V roli zastupitelky nebo radní jsem se snažila především zlepšovat podmínky pro vzdělávání dětí. V současnosti mě zajímá mezigenerační spolupráce a péče o seniory v domácím prostředí. Nejzranitelnější mezi námi jsou ti nejmladší a nejstarší. Často žijí odděleně a přitom si báječně rozumí.

MGR. Pavel Kupr, kandidát č. 14, 35 let

Vystudoval jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a již 10. rokem učím tělocvik na pečecké základní škole. V Pečkách také vedu školu korejského umění sebeobrany Taekwon-do ITF. Celý můj život je spojen se sportem ať už v roli závodníka, učitele či mezinárodního instruktora. Rád bych radost z pohybu v odpovídajícím zázemí zprostředkoval i školním dětem. Školní tělocvična však existuje již řadu let pouze na papíře. Postavme dětem tělocvičnu. Volný čas trávím převážně péčí o rodinné hospodářství a vztah k přírodě se snažím předat i svým dětem.

Michal rumlena, kandidát č. 15, 54 let

Jsem ženatý, mám dvě děti a pracuji ve firmě, která se zabývá spedicí. Mezi moje koníčky patří turistika, kolo, tenis a děti, které se snažím co nejvíce podporovat v jejich sportovních aktivitách. Mojí prioritou je vytvoření co nejlepších podmínek pro sport v našem městě.

Martina Lucie Olešňanová, kandidát č. 16, 40 let

Pečky jsou mým domovem od narození, mám zde širokou rodinu, dobré přátele a jsem tu šťastná. V dětství jsem navštěvovala místní skautský oddíl, v dospělosti jsem se pak stala členkou vodáckého oddílu. Celý svůj profesní život se věnuji obchodu se zemědělskými komoditami. Ve volném čase relaxuji při sportu nebo u dobré knížky, také mám ráda turistiku, ať už pěšky, nebo na kole. Baví mě komunikace s lidmi, mám ráda týmovou práci, výzvy a činnost, která má smysl a cíl. Podporuji především rozumné investice, realizovatelné projekty a volnočasové aktivity pro děti. Není mi jedno, jak se v Pečkách žije a jak se tu bude žít v budoucnu.

Mgr. Michal Šíma, kandidát č. 17, 42 let

Dětství jsem prožil v Tatcích. Vystudoval jsem fakultu Informatiky na Masarykově Univerzitě a po studiu jsem se usadil v Pečkách, kde žiji s rodinou více než 13 let. Pracuji jako IT konzultant a datová analýza je můj denní chléb. Za Pečky jsem hrál fotbal od žáků a v současnosti se v pečeckém AFK věnuji trénování dětí. Kromě sportu trávím volný čas cestováním hlavně po horách. Mám rád sci-fi a fantasy literaturu a film. Na radnici bych raději viděl vedení, které méně prezentuje samo sebe a více se soustředí na smysluplné projekty s promyšlenými a rozumnými náklady.

Karel Holub, kandidát č. 18, 49 let

Jsem Pečecký rodák, kde jsme také se svojí ženou vychovali dvě dnes už dospělé děti. Pracuji jako státní zaměstnanec na celním úřadu, vystudoval jsem gymnázium. K mým zálibám patří především fotbal, tenis a cestování.

Hanka Pešková, kandidát č. 19, 55 LET

Pečky jsou mým domovem od roku 2004. Za tu dobu jsem si tu našla hodně přátel, dvě volební období jsem působila jako zastupitelka města. Od dětství bylo mým přáním věnovat se práci s dětmi, což se mi splnilo. Dlouho jsem pracovala jako učitelka v Mateřské škole v Pečkách, nyní zastávám 6. rokem místo ředitelky v Mateřské škole Sluníčko v Dobřichově, pořádám tábory pro děti od tří let, baví mně organizovat a podílet se na přípravách různých společenských akcí, fotografuji svatby a vítání občánků. Zbylé volné chvíle trávím s rodinou a vnoučaty v přírodě. Zajímám se o oblast školství, kultury a ekologie. Není mi jedno, do čeho a kam se investují naše peníze...

Jaroslav Lukáš, kandidát č. 20, 61 LET

V Pečkách žiji již téměř 40 let. Ač nejsem pečecký rodák, cítím se velkým patriotem, protože jsem zde se svou ženou vychoval dvě, dnes již dospělé děti a Pečky jsou mým domovem. Celý svůj profesní život se věnuji dopravě a provozu na pozemních komunikacích. Při svých pracovních i soukromých cestách jsem navštívil řadu míst v mnoha koutech světa, proto mám možnost srovnání. Jsem dlouholetým členem a v posledních několika volebních obdobích i předsedou fotbalového AFK Pečky. Není mi lhostejné, kde žiji, ani to, jak vypadá mé okolí. Mrzí mne, že se z našich životů vytrácejí ty nejobyčejnější a přitom důležité věci jako jsou slušnost, poctivost, optimismus. S tím se neumím a ani nechci smířit. A to je asi hlavní důvod, proč jsem se ocitnul na této kandidátní listině.

mgr. lenka krištoufková, kandidát č. 21, 42 LET

Dětství jsem prožila v Tatcích, dospělý život žiji v Pečkách. Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu–Pedagogickou fakultu. Od roku 2004 pracuji jako učitelka na 2. stupni pečecké základní školy, jsem zástupkyní ředitele. Jsem vdaná, mám dvě dcery a ve volném čase ráda cestuji po českých památkách, čtu, poslouchám hudbu a zpívám si. Díky svojí práci se denně setkávám s dětmi a jejich rodiči, vidím z první ruky, jaké mají starosti, co je trápí. V našem sdružení kandidátů proto podporuji především vzdělání, volnočasové aktivity v našem městě, rozumné výdaje a strategické projekty.